Bausch Health Poland Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów

Tel.: +48 17 865 51 00
Fax: +48 17 862 46 18

KRS 0000669695, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Regon: 180935403, NIP: 8133676203
kapitał zakładowy: 22.970.000 zł, w pełni opłacony
rachunek bankowy: Bank Handlowy 13 1030 1508 0000 0008 1663 4008

Kontakt do Biura Obsługi Klienta (dla klientów biznesowych):

Dział Obsługi Klienta:
tel. +32 732 57 00

Centrum Dystrybucyjne Panattoni Europe
ul. Kosztowska 21
41-401 Mysłowice

Adres do korespondencji - biuro w Warszawie

ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa

Tel.: +48 22 627 28 88
Fax: +48 22 627 28 89

Valeant MED Sp. z o.o.

ul. Ryżowa 31
02-495 Warszawa

Tel.: +48 22 578 16 00

Produkcja kontraktowa

ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów,

Tel.: +48 17 865 51 00

www.icnpolfa.pl

EMO-FARM Sp. z o.o.

ul. Łódzka 52
95-054 Ksawerów

Tel.: +48 42 212 80 85

www.emo-farm.pl

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa

Bausch Health Companies Inc.

2150 St. Elzéar Blvd. West
Laval, Quebec H7L 4A8 Canada

Tel.: (800) 361-1448,
        (514) 744-6792
Fax: (514) 744-6272

www.bauschhealth.com

Logo