PAKIET
MEDYCZNY
PAKIET
MEDYCZNY
Nasi pracownicy wspólnie ze swoimi rodzinami mają dostęp do prywatnej opieki medycznej. Objęcie naszych pracowników szeroką ofertą uslug medycznych ma na celu możliwie najlepsze zadbanie o ich zdrowie. Dostawca usług medycznych zapewnia wygodne oraz zróżnicowane możliwości otrzymania pomocy medycznej.
WCZASY
POD GRUSZĄ
WCZASY
POD GRUSZĄ
Dodatek finansowy na „Wczasy pod gruszą” to dopłata do 14-dniowego wypoczynku, która może zostać wykorzystana dobrowolnie przez każdego naszego pracownika.
PROGRAM KAFETRYJNY:
MYBENEFIT LUB
KARTA MULTISPORT
PROGRAM KAFETRYJNY:
MYBENEFIT LUB
KARTA MULTISPORT
Program kafeteryjny daje możliwość korzystania z wielu ofert zakupowych, turystycznych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Pracownik sam wybiera ofertę dopasowaną do swoich potrzeb.
FUNDUSZ
SOCJALNY
FUNDUSZ
SOCJALNY
Zadaniem Funduszu Socjalnego jest wsparcie naszych pracowników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.
DOFINANSOWANIE
DO AKTYWNOŚCI
KULTURALNO - OŚWIATOWEJ
DOFINANSOWANIE
DO AKTYWNOŚCI
KULTURALNO - OŚWIATOWEJ
Nasi pracownicy mogą korzystać z dofinansowania do aktywności kulturalno-edukacyjnych, m.in. wyjść do kina, teatru, zakupu książek.
DOFINANSOWANIE
DO NAUKI
DOFINANSOWANIE
DO NAUKI
Wspieramy rozwój naszych pracowników m.in. poprzez dofinansowanie do nauki. Może to być kontynuacja nauki na studiach wyższych, studia podyplomowe czy inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
UBEZPIECZENIE GRUPOWE
NA PREFERENCYJNYCH
WARUNKACH
UBEZPIECZENIE GRUPOWE
NA PREFERENCYJNYCH
WARUNKACH
Każdy z naszych pracowników ma możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na życie na preferencyjnych warunkach.
PRACOWNICZY PROGRAM
EMERYTALNY (PPE)
PRACOWNICZY PROGRAM
EMERYTALNY (PPE)
W trosce o zabezpieczenie przyszłości naszych pracowników zdecydowaliśmy się przystąpić do Pracowniczego Programu Emerytalnego. Bausch Health Poland finansuje swoim pracownikom w całości składkę podstawową, która w przyszłości będzie dodatkową, prywatną emeryturą naszych pracowników.
NAUKA JĘZYKA
ANGIELSKIEGO
NAUKA JĘZYKA
ANGIELSKIEGO
Pracownicy Bausch Health Poland mają możliwość podnoszenia swoich umiejętności z języka angielskiego zarówno podczas zajęć online jak i z lektorem.
2 GODZINY
DLA RODZINY
2 GODZINY
DLA RODZINY
Do czterech razy w roku nasi pracownicy mają możliwość rozpoczęcia pracy 2 h później, lub zakończenia jej 2 h wcześniej aby czas ten poświęcić swoim najbliższym.