Dbając o bezpieczeństwo pacjentów oraz zgodnie z wymaganiami prawnymi „Ustawą Prawo farmaceutyczne’’ z dnia 6 września 2001 roku firma Bausch Health Poland jako Podmiot Odpowiedzialny jest zobowiązana w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem terapii zbierać wszystkie informacje dotyczące działań niepożądanych zaistniałych w wyniku stosowania produktów firmy. Wiedza ta służy stałej ocenie profilu bezpieczeństwa leków i podejmowaniu działań w celu minimalizacji skutków ubocznych terapii a tym samym poprawie bezpieczeństwa stosowania leków przez pacjenta.

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu produktu Bausch Health Poland uprzejmie prosimy o zgłoszenie poprzez jedną z poniższych opcji: