Propozycje ćwiczeń dla pacjentów po skręceniu stawu skokowego: mobilizacja stawów skokowych w leżeniu tyłem, kopanie dużej piłki, wstawanie z krzesła na wewnętrznych krawędziach stóp, „dokręcanie” stopy, stopniowe obciążanie stóp, siad na piętach, wzmocnienie mięśni stopy na bosu, ćwiczenia na platformie balansowej, marsz stopami – ćwiczenie w pozycji siedzącej na krześle, krążenie stóp w leżeniu tyłem, przetaczanie stóp po ścianie.