DEPRESJA jest jedną z najczęściej występujących na świecie chorób wśród osób dorosłych. Cierpi na nią 5–11% tej populacji. Najwyższy odsetek osób dotkniętych depresją występuje w krajach wysoko i średnio rozwiniętych. Zjawisko depresji nasila się, a wśród przyczyn tego faktu wymienia się – oprócz zwiększonego tempa życia i przeciążenia – współczesną dietę, która obfituje w nasycone kwasy tłuszczowe, nienasycone kwasy tłuszczowe typu trans, cukier oraz kwasy tłuszczowe omega-6.