Nadciśnienie tętnicze jest chorobą przewlekłą, która wymaga długotrwałego leczenia polegającego na wyeliminowaniu czynników ryzyka i stosowaniu odpowiednio dobranych leków. Nieleczone lub nieprawidłowo leczone nadciśnienie tętnicze skutkuje postępującym uszkodzeniem serca i naczyń, co w konsekwencji – zależnie od innych, dodatkowo występujących czynników ryzyka – może znacznie zwiększyć prawdopodobieństwo poważnych powikłań sercowo-naczyniowych.