Należy odpocząć, około 5 minut przed dokonaniem pomiaru. W celu wykonania pomiaru przyjąć pozycję siedzącą lub leżącą.