Duże wyzwania dnia codziennego ludzi żyjących w XXI wieku sprawiają, że coraz więcej osób doświadcza różnego rodzaju dyskomfortu psychicznego, istotnie pogarszającego jakość życia. Negatywne czynniki psychiczne, wpływając na funkcjonowanie fizyczne i dobrostan psychiczny, oddziałują również na zdrowie fizyczne. Jednym z powszechnie występujących zaburzeń psychicznych dotykających osoby w każdym wieku, każdej płci i w każdej szerokości geograficznej jest depresja. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) choruje na nią już blisko 350 milionów ludzi na całym świecie.